Christian Motzfelt, CEO, Vækstfonden, (VL23), giver stafetten videre til Peter Engberg Jensen, Koncernchef, Nykredit, (VL23), som svarer på spørgsmål omkring det mere og mere aktuelle VL døgn 2012 emne.
CM: Asien har de seneste 10 år sparet op som aldrig før og skabt et enormt overskud på betalingsbalancen. Samtidig er der store underskudsproblemer i USA – både eksternt og internt. Ser du en direkte sammenhæng mellem de to fænomener?

PEJ: Der er en meget klar sammenhæng mellem det amerikanske underskud og asiatiske overskud. Den tidligere ambassadør i USA, Ulrik Federspiel talte om to skorpioner i en flaske, hvor de ikke stikker hinanden, fordi de ved den anden vil stikke igen, inden den dør. USA har i en årrække forbrugt mere, end man producerede, mens Asien har produceret mere end forbrugt. Det har givet amerikanerne øgede forbrugsmuligheder, men også medført stigende underskud på betalingsbalancen op til krisen. Det amerikanske betalingsbalanceunderskud er blevet nedbragt, men fremadrettet skal amerikanerne til at producere mere og asien forbruge mere. Den drejning er allerede undervejs.

CM: USA’s direkte handelsunderskud over for Kina er ganske betydeligt og tiltrækker stor politisk fokus. Hvad er sandsynligheden for, at der kan genskabes balance i samhandelen mellem de to lande på kort til mellemlangt sigt?

PEJ: Der bliver ikke de første mange mange år balance mellem de to – dertil er økonomierne for forskellige. Kineserne vil hævde, at amerikanernes forbud mod eksport af meget elektronik er en medvirkende årsag. Amerikanerne forbydes eksport af sensitivt udstyr af sikkerhedsårsager, men også fordi alt kopieres.

CM: Er det realistisk at antage, at USA kan opnå en væsentlig bedre ekstern (handel) og intern (ledighed) uden at dollaren falder betydeligt i værdi?

PEJ: Ja, det er helt opnåeligt. USA tiltrækker stadig kapital, som ingen anden nation og har suverænt flest patenter i verden. Vi forventer faktisk en styrket dollar i den kommende tid samtidig med, at amerikansk økonomi heles.

CM: Økonomisk og politisk tyngde flyttes i disse år fra USA og Europa til Asien. Europas indre økonomiske og politiske udfordringer forstærker denne tendens. Hvad er sandsynligheden for, at Europa ridder stormen af, kommer igennem med Euroen uskadt og med det europæiske politiske projekt intakt?

PEJ: Hvis Europa kommer igennem krisen med euroen (og EU) intakt, er det kun fordi, der er gennemført reformer, som kan bremse Europas faldende betydning i den globale økonomi. Europa har stærke kompetencer indenfor teknologi, viden og kultur – men det kræver massive strukturreformer at udløse vækstpotentialet. Processen er kun lige begyndt i Italien, Spanien og Portugal.

CM: Hvilke råd vil du give Angela Merkel for at sikre, at Europa kommer helskinnet igennem krisen og igen bliver i stand til at forsvare sin betydelige økonomiske og politiske rolle i Verden?

PEJ: Hold en hård kurs. Sydeuropa har haft det alt for nemt ved bare at køre underskud på betalingsbalancen i stedet for at lave reformer. Det er dog også vigtigt, at det erkendes, når lande laver massive reformer. I den periode må der slækkes på budgetmålene.