VL23 styregruppen starter med dette nyhedsbrev en stafet, som med udgangspunkt i VL døgn 2012 temaet: “I Østen Stiger Solen Op” beder modtageren, som i denne uge er CHRISTIAN MOTZFELDT, VL23 om at svare på en række spørgsmål:
Hvornår begynder vi at se kinesisk kapital i danske virksomheder for alvor?

Kinas betalingsbalanceoverskud var i sidste kvartal på over $ 300 milliarder – eller nogenlunde som dansk BNP på et helt år. For det overskud kan de hvert kvartal købe næsten alle danske børsnoterede virksomheder. Men vi skal ikke forvente, at de kaster sig grådigt over vores virksomheder på den korte bane. De har ikke stor erfaring med at købe og styre virksomheder uden for Kina. Det er ikke helt så enkelt. De skal først til at finde ud af, hvordan de vil håndtere ejerskab i udlandet. Hvordan skal de fx adressere governance- og kulturforskelle? Jeg forventer, at de vil gøre sig nogle erfaringer i et kontrollerbart omfang i de kommende 3-5 år og på den baggrund formulere nogle generelle retningslinjer. Herefter kan det gå stærkere med eventuelle opkøb.

Hvad kan dansk erhvervsliv gøre for at tiltrække kapital fra Kina/Asien?

Kinesiske investorer har rigtig gode investeringsmuligheder på deres eget hjemmemarked. Og her kender de spillereglerne. De kinesiske ventureinvestorer, som jeg har talt med, løber ikke store risici, men forventer alligevel meget store afkast. Og det har de historisk fået. Det er svært at se, at de skulle besvære sig til Europa, hvor afkastmulighederne er meget dårligere. Prisen for at få kinesiske investorer med om bord vil typisk være, at man indgår et joint venture eller flytter væsentlige dele af virksomheden til Kina. Så her skal de danske virksomheder først gøre op med sig selv, om det passer ind i deres strategi.

Hvad er den største udfordring for dansk erhvervsliv lige nu?

Det er så ubetinget den usikkerhed, der knytter sig til valutasystemet og de finansielle markeder i hele Europa. Systemisk usikkerhed af de nuværende dimensioner, der stiller spørgsmål ved staters finansielle sammenhængskraft og samarbejde mellem stater er ren gift for europæiske virksomheder og navnlig virksomheder, der primært retter sig mod hjemmemarkederne. Det kan næsten kun gå for langsomt med at tilvejebringe mere ligevægt og troværdighed i økonomierne og de finansielle markeder.

Hvis du havde præsident Barack Obama på tomandshånd, hvad vil du så anbefale ham (indenfor økonomisk politik)?

Der skal snarest rettes op på den voldsomme uligevægt i verdenshandelen. Vi har behov for nye internationale aftaler vedrørende valutakurser og økonomisk politik, der kan sikre vækst i verdensøkonomien samtidig med, at uligevægten bliver mindre. Det betyder bl.a., at tilpasningsbyrden skal rettes mod overskudslandene mindst lige så meget som mod underskudslandene. Ellers bliver resultatet, at landene samlet set træder mere på bremserne end på speederne og trækker os alle ned i en langvarig lavvækst. Således må især Tyskland og Kina, der har meget store overskud, omlægge deres økonomiske politik i mere ekspansiv retning, mens underskudslandene gennemfører reformer, og i passende tempo bremser op. Obama skal samtidig medvirke til, at Kina accepterer en stærkere Renminbi, der styrker købekraften af den private sektor i Kina. Med hensyn til den økonomiske politik i USA, er der behov for langsigtede reformer, der reducerer middelklassens krav på offentlige ydelser samtidig med, at der investeres rentabelt i infrastruktur, uddannelse og opkvalificering af arbejdskraften. Endelig må Obama nænsomt skubbe på reformprocessen i Europa og gøre sit til, at landene ikke glider for meget fra hinanden. USA har behov for et stærkt og samlet Europa, lige som vi har brug for et stærkt USA.

Skal vi glæde os over, at Verdens økonomiske tyngdepunkt rykker til Asien? Eller skal vi frygte udviklingen?

Vi skal helt klart glæde os over, at det nu ser ud til at lykkes for flere hundreder af millioner mennesker i Asien at rykke ud af fattigdom og få et meget bedre liv. Isoleret set giver det os både nye udfordringer og nye muligheder. Det vil ændre ved spillereglerne og rykke magtbalancen, men hvis vi møder udfordringerne åbent og positivt, kan gevinsten blive stor for os alle.