AF HENRIK ØRHOLST
Timingen kunne ikke være bedre. Dagen før blev der offentliggjort en konsulentrapport, der viste, at der var et meget stort besparelsespotentiale hos DSB, og departementschef i Transportministeriet Jacob Heinsen og bestyrelsesformand Peter Schütze fra DSB havde en perfekt ramme til at debattere: ’Bestyrelsesformanden i det offentlige – i politikernes og mediernes klør’..
Danmark og den vestlige verden holder i nødsporet på den verdensøkonomiske motorvej, mens Asien har placeret sig stærkt i overhalingsbanen. Og der er ingen udsigt til, at vi kommer op i fart.

Med det kommende års VL døgn vil vi få svaret på, hvornår Danmark og danske virksomheder kommer op i fart og får bilen ud af nødsporet.

Igen er der udsigt til et overflødighedshorn af inspiration og viden. Et kendetegn ved VL døgnet. Uanset hvad, der er på dagsordnen.

Offentlige virksomheder har generelt en meget stor interesse i medierne og hos politikerne. En af forklaringerne er, at de fleste danskere er kunder i butikken. Det gør sig ikke mindst gældende for DSB. Jacob Heinsens indledte VL Topmødet med en statistik, der viste, at det stort set kun var vejrudsigten, som kunne komme på højde med medieomtalen af DSB.

Jacob Heinsens opgørelse af, hvad han kalder for ”Armslængdeindexet” viste, at DSB er noget politikerne er meget interesseret i, hvorved det selvstændige handlingsrum begrænses.

Jacob Heinsen formulerede det med udgangspunkt i tre spørgsmål, hvor hvert spørgsmål fik scoren 0-2.

  1. Er der andre aktionærer end staten?
  2. Får selskabet midler via Finansloven?
  3. Har selskabet borgerne som kunder?

For at få armslængdeindexet skal det ganges med omsætningen. Et højt tal er et udtryk for, at der er kort armslængde.

Bestyrelsesformanden for DSB, Peter Schütze nikkede genkendende til de udfordringer, som blev ridset op, og han trak en række sammenligninger fra dengang han sad i bestyrelsen for Danmarks Skibskredit, hvor kreditgivningen ikke altid fungerer på samme måde som en traditionel finansiel virksomhed. Han talte således om de store forskelle, der var i mekanismer.

Hele debatten blev veloplagt styret af redaktør fra TV2 Finans Ole Krohn