Den gode leder har ikke svarene

Samskabelse er det nye buzzword, der kan forny dansk ledelse, mener Realdanias adm. direktør Jesper Nygaard. Han er mester i filantropisk...

uge sit bidrag til fornyelse af dansk topledelse på netværket VL-Gruppernes landsdækkende konferencer, der rejser spørgsmålet, om dansk

“Vi skal tilbage til de kollektive værdier”

Danske virksomheder kan ikke gennemføre den nødvendige transformation til den digitale tidsalder uden opgør med individualismen, mener adm....

for," siger han. Anders Byriel er medlem af den styregruppe i netværket VL-Grupperne, der i 2017 har sat sig for at undersøge, om dansk

“Ja, dansk ledelse er forældet”

Tidligere Irma-direktør, forfatter og foredragsholder Alfred Josefsen mener, at ledelse i såvel den private som offentlige sektor bygger på...

Er dansk topledelse forældet?

VL-grupperne har sat sig for at bruge 2017 til at undersøge, om traditionel dansk topledelse er forældet. Er virksomhederne hurtige og...

OVERBLIK VL-gruppernes årstema

Designledelse er det gennemgående årstema i netværket for topledere, VL-gupperne. Topprofessionelle designere er eksperter i med...