Intranettet er i gang

Intranettet er i gang

Det nye intranet er søsat. Det er en af de største forandringer i VL’s historie. Store forandringer tager tid. Heldigvis er der kommet mange positive tilkendegivelser – men også forslag om nødvendige forbedringer.

Husk at gå ind på det nye intranet: https://intranet.vl.dk/index.php for at aktivere din profil og bekræfte, at vi har dine kontaktoplysninger korrekt registreret. Det er helt afgørende for, at du kan kommunikere med både Selskabet og din gruppe.

  • Hvis du ikke har adgang til din tidligere email skal du gå ind på intranettet her: https://intranet.vl.dk/index.php
  • Kik på linket ‘Glemt kodeord?’ nederst på siden.
  • Klik derefter på ’Ikke længere adgang til din email?’
  • Udfyld til sidst formularen og du vil kunne tilgå intranettet med en ny email adresse.

 

Tak for de mange gode forslag

 

Forslagene bliver delt med udviklerne. Der bliver foretaget løbende tilretninger, og der vil bl.a. blive mulighed for at vælge, om man ønsker notificering, når der er kommet en nyt indlæg under ”diskussioner” eller beskeder. Udover at sende beskeder under ”diskussioner” er det lige nu muligt at sende separate mails til medlemmerne i en gruppe fra intranettet. Det bliver snart muligt at sende en samlet mail til gruppen.

Hvis du har spørgsmål eller har ønsker om forbedringer, vil vi være meget taknemmelige for, om du vil give dig tid til at skrive til Supporten på vlsupport@simplycrm.dk.

Hver uge mødes vi med udviklerne, som rapporterer hvilke henvendelser, som de har modtaget i ugens løb. De bliver gennemgået og sammenholdes med, hvad vi modtager i Sekretariatet, og der laves en plan for implementering af de løbende justeringer, som skal gøre intranettet til et værdifuldt værktøj.

 

Læs spørgsmål & svar (FAQ) om intranettet her.

Klassisk ledelsesstil har spillet fallit

Klassisk ledelsesstil har spillet fallit

Interview med Malou Aamund

Malou Aamund har stærke og klare holdninger om ledelse: Der skal være mere fokus på innovation og helt nye forretningsmodeller. Det er ikke nok bare at foretage en digitalisering af de eksisterende processer. Dermed sker der ikke en grundlæggende forandring af virksomheden. Og det er der brug for. En god tommelfingerregel er at satse ti procent af egenkapitalen på nye ideer. Der skal også tænkes mere i netværk. Det betyder, at værdierne i virksomheden betyder mere og mere sammen med en meget høj grad af omstillingsparathed.

Googles danske hovedkvarter ligger diskret i Sankt Petris Passage i det centrale København. Tidligere var det adressen for TDC, og endnu tidligere var det KTAS. Ringen er sluttet. I dag er det ikke tunge kabler og telefoner, der fylder lokalerne. Det er trådløst internet og en flok dedikerede unge mennesker. Det er Google fra den bedste sidste. Her er Malou Aamund ansat som dansk landechef.

Malou Aamund har stærke holdninger og meninger om ledelse, og hun er villig til at afprøve dem.

Skal en leder arbejde med udviklingsretning eller handlingsplaner?

“Mange ledere slås med deres identitet. Det, der før har givet dem succes, er ikke det, der skal give dem succes i fremtiden. Det er ikke mindst den teknologiske udvikling, der sætter nye rammer. Det er især efter finanskrisen i 2008, at tingene har udviklet sig eksponentielt. Det kommer til at gå endnu hurtigere i fremtiden. Hos Google arbejder vi med retninger. Mange danske virksomheder har forankret deres strategi i femårsplaner eller ti årsplaner, og derfor styrer de efter KPI’er og traditionelle målsætninger. Der er brug for et andet mindset og en anden kultur for at skabe nytænkningen, og man skal turde eksperimentere i mindre miljøer, hvor retningen er drivkraften fremfor slutmål og milepæle. Det er ikke sikkert, at dagens succesfulde virksomheder også vil være succesfulde virksomheder i fremtiden.”

Hvorfor er det svært at være forandringsparat?

“Den store skurk er, at man holder liv i gamle cash cows og derfor ikke ser de nye signaler i omverdenen om nye initiativer, som kan ændre en forretningsmodel fuldstændigt. Det er nødvendigt med en udfordring på innovationshastigheden i de fleste virksomheder.
Indtil videre har det handlet om omkostningsreduktion for at styrke indtjeningen. Det er sket på bekostning af innovationen. For ti år siden havde vi ikke SMARTPhones, Internet of Things eller Big Data. Det er noget, som er sket på kun ti år.”

Kan du tegne et billede af fremtidens chef?

“Fremtidens chef er mere legende, men der skal stadig være styr på tallene. Der skal være mere fokus på innovation og helt nye forretningsmodeller. Det er ikke nok bare at foretage en digitalisering af de eksisterende processer. Dermed sker der ikke en grundlæggende forandring af virksomheden. Og det er der brug for. En god tommelfingerregel er at satse ti procent af egenkapitalen på nye ideer.

Der er også behov for et opgør med “command and control-kulturen” og de hierarkiske organisationsmodeller. I stedet skal der tænkes mere i netværk. Det betyder, at værdierne i virksomheden betyder mere og mere sammen med en meget høj grad af omstillingsparathed. I Google screener vi hårdt på værdier og satse på medarbejdere, der er mere team end ego.

Det er vigtigt, at der er en kulturel åbenhed og ikke en styrende tilgang på den måde, medarbejderne bliver ledet på. 70 procent af alle digitale forandringsprojekter lykkes ikke. Man stiller de forkerte spørgsmål, og det bliver for meget teknikken, der styrer. Det er nødvendigt at udfordre de grundlæggende antagelser igen og igen. For ti år siden var det de færreste, der ville sige “Ja tak” til at overnatte i en fremmed seng. Her ville de fleste foretrække et hotel. Men Airbnb fik ændret på det, og i dag er deres succes ikke til at komme udenom.”

Skal fremtidens leder tager chancer?

“Ledere skal være mere som katte. De skal turde tage nogle store spring og – ligesom kattene – lander de altid på poterne. Men det skal stadig være med fokus på en sund forretning i dag. Risiciene skal være kalkulerede, og det skal samtidigt være acceptabelt at fejle. Men man skal altid have nogle medarbejdere, der stiller spørgsmål ved det bestående.”

Der er stor forskel på de kandidater, vi har ansat hos Google. I Danmark er vi meget bundne af det, de har lært på studiet. Her skal vi ikke rette blikket mod Asien, men det er stadig i USA, vi skal hente inspirationen. Til gengæld skal vi ikke være bekymrede over vores færdigheder. Vi kan mange af de ting, der skal til i fremtiden. Til gengæld mangler vi entrepreneur-genet. Det er noget af det, vi arbejder bevidst med hos Google, hvor vi forsøger at finde de små vækstvirksomheder og får dem gjort til hypervækstvirksomheder. Her er der et stort kompetencegab.”

Har vi udfordringer med vores digitale kompetencer i Danmark?

“Selvom Danmark er et af Verdens mest digitale lande, så er det ironisk, at vi har et kæmpe ehandels-underskud. Ifølge Dansk Erhverv lå danskernes samlede handel på nettet på 111 milliarder kroner sidste år og hver tredje krone, danskerne købte for på nettet havnede i udenlandske netbutikker. En af grundene er, at danskerne ikke er sultne nok. Vi er ikke dygtige nok til at skabe store e-handelsvirksomheder. Når ting kører nogenlunde, stopper ambitionerne. Samtidigt er danskerne heller ikke mobile nok. Der er ikke særlig stor lyst til at skifte karriere over landegrænserne. Det er både et mentalitetsproblem og et kompetencegab.”

Er der nogle danske topchefer, du vil fremhæve?

“Jim Snabe fra A.P. Møller-Maersk og Mads Nipper fra Grundfos er nogen, som jeg gerne vil fremhæve som danske topchefer, der viser vejen ud i fremtiden. De topchefer, der ikke er aktive på LinkedIn eller Facebook, har ikke forstået den digitale verden.”

Topchefer mangler erkendelse

Topchefer mangler erkendelse

Interview Jean-Francois Manzoni, President IMD

Professor Jean-Francois Manzoni er President for IMD, som er en af Verdens største business-schools. Han mener, at mange af opgaverne, som en CEO varetager ikke ændrer sig væsentligt i fremtiden. Kun på et område er der en markant ændring: ”Der er brug for at give plads til mellemlederne, og så er det nødvendigt at erkende, at selvom man er topchef, så har man ikke svar på alt.”

 

Jean-Francois Manzoni taler på VL Døgnet den 1. juni 2017 klokken 14.00-15.00 med overskriften “Fremtidens Globale Ledelse”. Han taler sammen med CEO Robert Uggla fra A.P. Møller Holding, Seniorpartner James Allen fra Bain & Company og Uddannelses- og Forskningsminister Søren Pind.

 

Hvilke opgaver skal en leder varetage?

 

“Alle ledere og ledelsesteams har fire forskellige opgaver, der skal varetages. Den første er rollen som “strateg”. Den anden at være organisationens arkitekt, og her er den vigtigste opgave at få designet strukturen, at afklare hvilke færdigheder, der er brug for – for at målene kan realiseres, og at kortlægge den nødvendige teknologi. Den tredje at bringe energi ind i det nærmeste team og til de øvrige medarbejdere. Den fjerde at være praktisk orienteret; besøge kunder, udarbejde notater, tage beslutninger etc.

 

Hvad skal en mellemleder bruge tid på?

 

“En mellemleder skal ikke være så fokuseret på strategien og på at være organisatorisk arkitekt. (Her er det de to sidste opgaver, der tager mest tid). En mellemleder skal bruge meget tid på at skabe energi hos medarbejderne. Samtidigt skal der bruges tid på at få lederen højere oppe i hierarkiet til at bakke op om det arbejde, der foretages i den øvrige organisation. Til gengæld er der ikke brug for, at der bliver brugt lige så meget tid på omverdenen. Den opgave ligger i hænderne på topchefen og andre medarbejdere i det øverste beslutningslag. Der skal bruges tid på at pleje de vigtigste interessenter: Medierne, myndighederne, leverandørerne, ejerne etc”.

 

“Topcheferne er alene på toppen. Mellemlederne er almindeligvis medlem af et (større) team af kolleger, som har de samme ansvarsområder. Til gengæld er mellemledere kun et lille tandhjul i en stor maskine, og derfor opstår der ikke sjældent frustrationer over manglende indflydelse. Samtidigt er muligheden for at tage egne beslutninger mindre.”

 

Hvordan vil en CEO’s rolle ændre sig i fremtiden?

 

“Jeg tror ikke CEO’en eller andre lederes roller kommer til at ændre sig dramatisk i fremtiden. Blot kommer forandringerne hurtigere end tidligere. Den væsentligste ændring er hastigheden, og at der nu skal bruges mere tid på interessenterne. Fundamentalt set bliver rollerne ikke ændret.”

 

”På et område er der dog store forandringer. Mellemledere får mere beslutningskraft og indflydelse i en verden, der bliver mere og mere kompleks, og det afspejles i organisationsstrukturen. Det gælder især i internationale virksomheder. Derfor er det nødvendigt at give mellemledere beslutningskompetence, fordi det er dem, der har den relevante viden. Den findes ikke højere oppe i hierarkiet. Topchefer skal erkende, at de ikke ved alt. En af topchefens vigtigste opgaver bliver derfor at skabe en spilleplade, hvor resten af virksomheden kan arbejde og tage beslutninger. Med andre ord bliver en topchefs opgave at udstikke retningen for resten af organisationen. Sådan har det altid været, og det ændrer sig ikke”.

 

Hvad med beslutningskompetencerne, ændrer de sig?

 

“En virksomhed er ikke hurtig nok, hvis alt skal vandre op gennem beslutningspyramiden, før der kan tages en beslutning. Det kræver også en erkendelse hos topchefer, at de må give beslutningskompetence væk til resten af organisationen. Endnu vigtigere er det, at de er i stand til at erkende, hvad de er gode til, og hvad de er mindre gode til. På det område er der ved at ske en større erkendelse af, at en topchef ikke er klogere end resten af organisationen, bare fordi vedkommende er den øverste ledelse”.

 

”En topchefs væsentligste opgave er derfor at sikre, at de rigtige ledere i virksomheden er i stand til at tage de bedste beslutninger. I gamle dage var ledere beslutningsmaskiner. Det var dem, der tog beslutningerne. Nu er en leder mere involverende og reflekterende og inviterer til diskussion, hvorefter beslutningen bliver taget i fællesskab.”

 

”Derfor bliver det at være en organisatorisk arkitekt vigtigere end at være en strateg, som kan læse omverdenen og fortælle organisationen, hvad den skal gøre. Derfor skal en CEO og andre ledere være dem, der skaber rammerne og betingelserne for, at organisationen kan tage de rigtige beslutninger.”

 

Kan man forestille sig en robot som CEO?

 

”Mange jobs ændrer karakter. Robotterne, kunstig intelligens og algoritmer rykker opad i organisationen. Jeg kan næppe forestille mig, at en topchef vil blive afløst af en robot. Der er så megen intuition i jobbet som CEO.

 

Man kan ikke uddanne sig til at blive en leder ved at gå på universitet. Det er noget, man udvikler sig til. Ledelse er meget afhængig af konteksten. Det er muligt at opstille principper for god ledelse. Men når beslutningerne skal eksekveres i dagligdagen kan et kompromis med de principper være nødvendigt.

Mød fremtiden på CBS

Mød fremtiden på CBS

 En perlerække af CBS-studerende fra ind- og udland er værter for flere små gruppesessions med 5-7 deltagere. De studerende, som kommer fra et bredt udsnit af studier, har forberedt gruppearbejder af høj energi og masser af diskussionsemner om bl.a. fremtidens arbejdsplads, ønsker om karriere, forestillinger om god ledelse mm.  Deltagerne vil omvendt få muligheder for at teste deres synspunkter, idéer og ’fordomme’ af på ’next generation.’ Det bliver gruppearbejde med en høj intensitet og masser af diskussioner. Vi foreslår derfor, at deltagerne har gjort sig nogle konkrete tanker før mødet med den næste generation af ledere, således at dialogen kan blive så sprød og intensiv som mulig.

Sessionerne med de studerende finder sted under formiddagens programpunkt:

Fit for fremtiden
kl.10.30 - 12.45:
Mød fremtidens medarbejdere!

 

1. Malthe Gaarden

Jeg har utrolig mange interesser, som kort kan sammenfattes i stikordene: Design, teknologi og politik. Jeg læste Industrielt design på Kolding Designskole i to semestre. Jeg skiftede studie eftersom jeg var mere interesseret i designmetoder og kreativ projektledelse. Dertil følger jeg nøje med i den såkaldte 4. industrielle revolution, som jeg tror kommer til at være rammesættende for det arbejdsmarked jeg skal ud på. Sidst men ikke mindst har jeg en stor interesse i samfundsudviklingen og deltager aktivt i foreninger.

Talk:
Jeg vil gerne diskutere, hvordan min fremtidige arbejdsplads virksomhedskultur skal være. Jeg vil gerne tage afsæt i diskussionen ud fra de to punkter: Hvordan skal design integreres på min arbejdsplads; og hvorfor responsible management ligger mig på sinde. Jeg vil gerne arbejde i en virksomhed, der rent faktisk prioriterer ressourcer til at arbejde i kaotiske kreative miljøer, hvor jeg som medarbejder ikke altid er underlagt at skulle rationalisere, måle og analysere mine handlinger. Jeg har været gladere for at arbejde på arbejdspladser, der har haft responsible management i højsæde frem for arbejdspladser, der ikke har. Det giver ganske enkelt en større motivation at vide, at jeg som medarbejder bidrager med mere, end blot at tjene penge til virksomheden.

2. Anna Christensen

Jeg er 21 år gammel og kommer fra en lille flække i Nordvestsjælland. Jeg læser erhvervsøkonomi og psykologi og er på nuværende tidspunkt i gang med at skrive mit bachelorprojekt. Det menneskelige perspektiv i studiet af organisationer er selvfølgelig mit hjertebarn men jeg er også meget interesseret i de økonomiske og finansielle aspekter af hvordan virksomheder drives.

Talk:
Unge mennesker i dag føler et stort pres for at vide præcist, hvad de skal i fremtiden. Tanker og usikkerhed om studie og karriere fylder meget. Disse tanker og valg påvirker identiteten - for hvem er man overhoved hvis man ikke ved hvad man vil arbejde med?

3. Eduardo Rodriguez

Eduardo Rodriguez is an IT Software Engineer specializing in Business Administration and Innovation in Healthcare, with more than 3 years’ experiences working in the healthcare sector as Developer and Team Leader in different hospitals in Spain. His exposure to different countries, with the ability of speaking 3 languages, has contributed to being curious, observant and eager to improve his surroundings and himself, together with the people around me.

 

Talk:
Eduardo Rodriguez will discuss how companies can support the improvement and innovation of healthcare and its system (an example of a Web medical image viewer project will be provided), and what impact would these improvements have for those companies.

4. Søren Støvring

Jeg starter i job om et par uger, selvom jeg først officielt er færdiguddannet til sommer.

Talk:
Jeg vil gerne fortælle, hvorfor valgte jeg dette job – og ja, man kan ikke vente på de færdiguddannede, nogle af os er ”solgt” - inden vi er færdige.

5. Alexander Høy Frandsen

Jeg er 25 år og har beskæftiget mig med en bred vifte af forskellige erhverv, imens mit studie HA(jur.) har stået på: 3 år på Det Kongelige Teaters Balletskole, 1,5 år hos Fritz Schur Consumer Products A/S, og de sidste 2 år har jeg været tilknyttet den forskning, som Professor Thomas Ritter beskæftiger sig med. Jeg er tilknyttet Det Kongelige Teaters publikumsorkester på trækbasun, og derudover underviser jeg i klaver, har jagttegn og sejler ved siden af.

Talk:
Sammenholdelsen af mine tre jobs og min uddannelse lagt sammen med mine erfaringer og betragtninger fra musikkens og fritidens verden, giver mig en ballast i forhold til at kunne diskutere og udfordre, hvad unge ønsker fra deres arbejdsgiver: Hvordan vil jeres virksomhed sørge for, at det er motiverende, når der skal udføres det ”dumme” arbejde, som typisk de nye skal lave? Hvordan kan man undgå, at den nye medarbejder tages ud af opgaven, inden den skal afleveres for ledelsen – hvordan prioriteres og behandles de unge i en virksomhed?

6. Morten Bjerrum Serup Haagensen

Netop færdiggjort en bachelor i marketing og kommunikation og påbegynder et Cand.merc.kom studie til efteråret 2017. Sideløbende med studiet er jeg ansat som Recruiter/ Researcher hos Momentum Consulting A/S hvor jeg løser executive search cases i tæt samarbejde med selskabets partnere. Momentum beskæftiger sig også med forskellige grader af assesment (individual, management & board), coaching og organisationsudvikling. Derudover er jeg også ansat som Student Assistent på forskningsprojektet Driving Competitiveness Through Servitization. Et anvendt forskningsprojekt der er støttet af Industriens Fond og hører under Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi ved Copenhagen Business School, Frederiksberg. Mine primære arbejdsområder på projektet har været indsamling af data og forberedelse af materiale til forskellige formål. To rigtig spændende og udfordrende arbejdsplader der begge bidrager til at styrke min faglige og personlige profil.

Talk:
Jeg vil meget gerne dele mine ønsker til en kommende arbejdsplads og mine tanker om den "ideelle" leder set fra en CBS studerendes/ mit eget synspunkt. Herunder ledelsens ansvar for at lære den nyuddannede og ”førstegangs professionelle” medarbejder at gebærde sig i et fastlagt system (med skrevne og uskrevne regler) og kommunikation af diversitet og inklusion som led i at styrke det organisatoriske samarbejde. Alt sammen noget der skal sikre at den nyansatte bliver en fast del af arbejdspladsens sociale og faglige miljø; noget der i hvert fald for mig har betydning for min performance, arbejdsglæde, generel trivsel og balance i privatlivet.

7. Sara Vardi

Sara Vardi har en kandidatgrad i Business Administration and Economics fra Copenhagen Business School (Human Resource Management-linjen) og en bachelorgrad I International Business and Politics også fra CBS. Hendes forskningsområde er i krydsfeltet af teknologi, analytics og strategisk HR, specielt fokuseret på hvordan nye teknologier former og påvirker måden hvorpå moderne organisationer leder deres medarbejdere.

Talk:
Jeg vil præsentere mit kommende forskningsprojekt, der handler om hvordan forskellige teknologier præsenterer en række udfordringer – men også store muligheder for at nytænke den måde organisationer håndterer deres HR aktiviteter på. Dette indebærer blandt andet hvilke kompetencer, der kræves af fremtidens HR professionelle; hvordan beslutninger og ledelse i større grad delegeres ud til linje-ledere; samt hvordan aktørerne i organisationerne kan samarbejde for at høste fordelene af øget digitalisering i HR. Jeg er interesseret i input fra deltagerne, om deres egne erfaringer og fremtidsplaner indenfor teknologi og digitalisering i HR.

8. Anne Fromm

Anne har en bachelor i Business Administration and Project management fra CBS. Hun arbejder hos Microsoft i deres customer engagement segment med et særligt fokus for den finansielle sektor siden 2015.

Talk:
Kvinder i ledelse - Millenials og deres indtræden på arbejdsmarkedet!

8. Linnea Egebjerg

Linnea har en First Class B.Sc. i Business Management fra Queen Mary University, London. Hun arbejder som Junior Consultant hos Purchase Partner, med tidligere erfaring som Community Manager hos to co-working spaces i London.

Talk:
Kvinder i ledelse - Millenials og deres indtræden på arbejdsmarkedet!

9. Cathrine Svendsen

Cathrine har en bachelor fra CBS in Business Administration and Project Management. Hun er tidligere SAP student assistant hos Maersk Oil and Gas med ansvar for oplæring af nye konsulenter, rapportering fra projekter, og vedligeholdelse samt oprettelse af SAP Sharepoint-sider og arbejder nu som assistant consultant hos Kunde & Co, med arbejde inden for brand-, produkt- og markedsresearch, og assistance med positions-, marketing- og go-to market-strategier for B2B-kunder.

Talk:
Kvinder i ledelse og Millenials og deres indtræden på arbejdsmarkedet.

9. Sigrid Meyer

Sigrid har en bachelor inden for Business Administration and Organisational Communication fra CBS med årgangs højeste gennemsnit. Hun arbejder hos Nordea Bank AB som student for Head of Personal Banking Communications, tidligere Retail Banking Communications.

Talk:
Kvinder i ledelse og Millenials og deres indtræden på arbejdsmarkedet.

10. Janina Hirtle

Janina holds a Bachelor of Science from EBS European Business School in Germany. Within her Bachelor studies she spent one semester abroad at the University of Exeter in England. She has practical experience fro LNP Corporate Finance (DK), Capgemini Consulting (GER), Deloitte Consulting (GER), Taurus Investment (GER), and Deutsche Bank (GER).

Talk:
At VL Døgnet, we are looking forward to discussing our wishes and demands towards our future employer.

10. Theresa Schneider

Theresa holds a Bachelor of Science in Global Business Management from Augsburg University in Germany. Within her Bachelor she spent one semester abroad at the Universidad de Valladolid in Spain. She has practical experience for Better Collective A/S (DK), Falcon Social ApS (DK), KION North America Corporation (US), Fujitsu Technology Solutions GmbH (GER) and hkp//group (GER.

Talk:
At VL Døgnet, we are looking forward to discussing our wishes and demands towards our future employer.

 

11. Troels Kjær Rahbek

Jeg er 27 år gammel og afsluttede min kandidat i International Business and Politics i efteråret. Derefter sadlede jeg hesten og tog på et halvt års jordomrejse med min kæreste rundt i den virkelige verden, inden jeg skulle begive mig ud i den store jobverden.

Talk:
Som nyuddannet, der skal ud og finde sit første job, kan det være svært at finde ud af, hvilken retning man skal vælge. Hvordan navigerer man rundt i labyrinten af jobs, og hvad skal man lade sig guide af (virksomhed, branche, stilling)? Der er en følelse af et øget pres og dermed frustration, hvis retningen mangler. Kan virksomheder blive bedre til at hjælpe med at finde en kurs?

12. Christina Milbo

Christina Milbo har en tværfaglig profil med kompetencer i naturvidenskab og medicinal forretnings udvikling. Som en del af mit speciale har jeg været praktik i en organisation som arbejder med danske life science iværksætter virksomheder. Under dette praktikophold fik jeg muligheden for at arbejde på et projekt som havde potentiale til at ændre organisationens nuværende procedure til at evaluere og investere i iværksætter virksomheder. Ved hjælp af en data-dreven analyse kunne vi identificere begyndende mønstre og systemer som kunne hjælpe os til at forudsige hvilke parametre som er nødvendige for at blive en succesfuld life science iværksætter virksomhed. I dette praktik forløb fik jeg lov af denne organisation at være innovativ og udfordre de gældende procedurer som blev benyttet i organisationen.

 

Talk:
Når jeg ansøger om mit første job, søger jeg ikke i en stor etableret virksomhed, da jeg frygter at hvis jeg får et job i en stor organisation kan jeg miste mit drive og min innovative tilgang, når jeg skal passes ind i en stor virksomheds rammer. Derfor er mit spørgsmål, hvordan kan en fremtidig arbejdsgiver sikre at nyuddannede ikke mister deres drive og innovative tilgang når de bliver ansat i en etableret virksomhed? Og hvordan kan virksomheden drage fordel af nyuddannede med denne tilgang?

 

13. Nienke Tichlaar

I am an entrepreneur with an upbeat personality. I am specialised in advising large corporations in legal structures, partnerships and real-estate transactions with a focus on health care, sharing economy, renewable energy, culture and education. Apart from my career, I am a passionate semi-professional musician in both the classical and jazz music scene.

Talk:
With an explosion of business schools and wannabe managers, the top management of big companies is getting crowded. Big companies are more and more run by top managers with knowledge of management but not necessarily with knowledge of the product or the service the company is selling. The high performers with that knowledge are not always interested in management positions although their insight on board level might be vital for the existence of the company. How can companies give them decision power and interesting positions in order to utilize their knowledge and prevent them from running to the competitor?

 

14. Ankit Shrivastava

Seasoned professional within energy industry with expertise in project management, technical consulting, business development and stakeholder management. Energy is my passion and solving today’s energy problems through technology and innovation is what excites me. Leveraging my technical and commercial capabilities, I am aiming to take up strategic role to drive change and help businesses grow sustainably.

Talk:
I wish to discuss the challenges of becoming innovation leader within the established organization. Innovation is not just about a new product or a modification to an existing one. It is about creating value through new business opportunity. How can leaders make new businesses over and over again within existing large/ established organization? How can we develop people within the organization who have the spirit and vision to become ‘corporate entrepreneurs?’ What kind of cultural and organizational change should the current corporations undergo, in order for them to provide the necessary change impetus and support to innovation.

15. Gianluca Aliquo

Currently a full-time MBA student at CBS. Prior a consultant with a successful background in financial analysis, project management and process improvement. Team leader with extensive intercultural experiences in Italy, Canada, Netherland, UK and Denmark. Expert in financial industry, extremely driven and committed to exceeding performance expectations.

Talk:
Interested in talking about the relation between FinTech and Big Data.

16. Luca Piccardi

Trilingual professional with extensive experience in contract administration and management of major onshore and offshore turnkey EPC (engineering, procurement, construction) projects.

Talk:
I wish to discuss the 4.0 industrial revolution relating to the relationship between automated work and the effects it will have on employment. Additionally, we can debate how effectively corporate social responsibility can be tackled efficiently by companies in a combined and common framework rather than having each and every company dealing with sustainability issues as separate islands.

17. Mickey Hung

Before studying at CBS, Mickey was accountable for over 10 Asian and African markets and spearheaded the Sustainability and Public Affairs strategy to secure a favorable business environment for Carlsberg to fuel rapid expansion in Asia.

Talk:
Social media is ubiquitous; it's not surprising to see your grandma might own a Facebook account these days. Corporations are keen to tap into the burgeoning use of social media as a communication channel to engage their employees, especially the millennials, and to tell the corporate story in a more candid and authentic way. In doing so, managers have to constantly rethink their audience and messaging, while striking a balance between transparency and control of information.

18. Otto W. Ingstrup

I am 34 years old and from Denmark. Prior to starting the FT-MBA I was working in the financial sector in Denmark for 9 years - in which the last 5 years was as a corporate advisor.

Talk:
I want to discuss how Danish companies, working in an international setup, can become better at hiring foreigners based in Denmark. Today I see and hear a lot about (highly educated) foreigners coming to Denmark having difficulties in finding jobs. I believe that lots of valuable human resources are wasted. If Danish companies become better to integrate and utilize the foreign workforce it could be of great value for these companies, for the foreigners in Denmark and also for Danish economy as a whole.

 

19. Wynne Lewis

Wynne Lewis is a full-time MBA student at CBS who specializes in product marketing strategy, social entrepreneurship, and innovation management. Coming from the New York tech start-up scene she is passionate about emerging tech and creative business solutions that create value while fulfilling social and environmental needs.

Talk:
We held a forum at my last company on the topic of worker happiness, so I am looking forward to sharing the thoughts of myself and my peers in the tech/startup industry: “What many young Americans, like myself, are looking for in an employer”.

20. Tobias Sebastian Stadler

Tobias Sebastian Stadler is a full time MBA student at CBS. As a mechanical engineer, he has collected extensive work experience throughout the value chain in the power and automation industry in Oceania, Asia and Europe.

Talk:
How Industry 4.0 shape employment requirements: New technologies are being developed at an increased speed and revolutionize established industries. What sort of specialists are needed in the future to keep up with the pace of this transformation towards fully automated production processes and how are firms addressing these needs in their strategies?

21. Cebisa Khanya Joy Vokwana-Shabalala

I am a scientist by academic training, however, I started my career as a strategy analyst in Deloitte Consulting Johannesburg. For the past 6 years, I worked as a Senior Strategy consultant for Capgemini Consulting based in Amsterdam, where I had the opportunity to work with different organisations (Telenor Denmark, FedEx EMEA, Philips and Vodafone Germany to mention but a few) across Europe to define their differentiation strategies.

Talk:
McKinsey released a study in 2015 that quantitatively outlines the business case for diversity. Companies that were gender and ethnically diverse were more likely to financially outperform the bottom quartile by 15 and 35%, respectively. However, despite this being the case, companies are struggling with addressing the notion of diversity. Women in the UK, USA and Brazil still represent only 12, 16 and 6% of the top firms, respectively. Do you believe that gender diversity improves organisational performance? If so, then why is it that organisations are unable to walk the talk and time and time again give disappointing results with regards to gender equality?

 

22. Xu Zinan

Zinan Xu is a master student from the MSc in Business Administration in Innovation in Health Care. In addition, Xu Zinan works in a M&A consulting company which does business between China and Europe.

Talk:
My particular advantage is that I am very familiar with Chinese language and culture. Consequently, I wonder how the business collaboration will develop between Denmark and China in the future. In addition, more specifically, if there will be some new opportunities for Chinese students.

23. Miguel Largo

Miguel Largo is a pharmacist originally holding a BSc and MSc in Pharmaceutical Sciences by the Complutense University of Madrid, the Master was in collaboration with University of Gent, Belgium. Though his professional experiences Miguel Largo orients his future professional career towards business development and he moved to Denmark to do a MSc in BioBusiness at CBS. He is especially interested in the life science industry, with a focus on process optimization through data driven models.

 

Talk:
How can structured methodologies of data retrieval combined with AI can improve the business processes of companies in Denmark, as well as future applications of this in a highly regulated industry like life science? Based on my master thesis I notice a huge potential of data driven approaches to decision making, optimization of organizational structures, etc. Therefore, I like to discuss with Industry experts different approaches like creating general guidelines or data driven models that could be used by Danish companies.

24. Angelica Rud Petersen

Jeg er 31år og har en lille søn. Jeg er på 3.år på Ha.jur og skal på kandidaten efter sommerferien.

Talk:
Jeg vil gerne diskutere det nye hvidvaskningsdirektiv og denne følger for selskaber. Herunder omkostninger ved implementering og problematikker i forhold til at indhente relevante oplysninger.

25. Anne Linder Christensen

Anne Linder Christensen er halvvejs i kandidaten Human Ressource Management på CBS. Hun har en bachelorgrad i Almen Erhvervsøkonomi (HA) fra Aalborg Universitet. Anne er for nuværende i praktik hos forskningsgruppen Human Capital Analytics hvor hun som projekt manager er ansvarlig for projektet Your Human Capital Profile som har til formål at mappe status af HR Analytics i danske organisationer. Anne har 2 års erfarings fra KMD.

Talk:
Jeg vil gerne høre virksomhedslederne hvordan de ser på rekrutteringen af nyuddannede kandidater. Læses CV’et anderledes for nyuddannede? Og generelt hvordan man håndterer de bias der måtte forekomme i ansættelsen af en kandidat.

26. Svenja Tegtmeier
27. Daniel Skov Andersen

Praktisk info

Tid og sted

Torsdag 1. juni 2017
Kl. 08.00-24.00
CBS, Solbjerg Plads 3
2000 Frederiksberg

Pris
Kr. 2995,- ekskl. moms

Rema1000 har succes med “Design af Ledelse”

Rema1000 har succes med “Design af Ledelse”

REMA 1000 er en discountbutikskæde med holdninger. CSR er en integreret del af forretningsmodellen. Men én ting er strategi, noget andet er hverdagspraksis: For hvordan hjælper man kunderne til at vælge sundere og mere bæredygtige fødevarer, når de handler i en discountbutik? “Design af Ledelse” er svaret.

 

“Design af ledelse” var redskabet, som blev taget i brug for at sikre, at forbrugerne får mulighed for at træffe bedre og sundere valg, når de står med indkøbskurven i supermarkedet. En stribe feltstudier gav et indblik i, hvad der var vigtigt for kunderne.

 

Kundeprototyper

 

Feltarbejdet var fundamentet for udviklingen af konkrete ideer om placering af varer og uddannelse af butiksmedarbejderne. Udover det udpegede man en række kunde-prototyper. Det skabte en bedre forståelse for kunderne og dermed for at kunne udtænke nye tiltag, der kan understøtte kundernes behov.

 

Udfordring af ledelsen

 

“Design af ledelse” er at udfordre din ledelsestilgang. Kunderne skal være i centrum for alt, hvad man gør. REMA1000 ønskede at blive mere CSR-orienteret og bæredygtig. Spørgsmålet var bare hvordan. Svaret var enkelt: Gå ud i butikkerne og se, hvordan kunderne opfører sig, eksperimenter, prøv ting af og lad det ske. Og ikke mindst: Vær villig til at give slip. Dermed får butikkerne nye forretningsmuligheder.

 

Nye redskaber i skuret

 

Topledelsen i Rema1000 har fået nye redskaber i skuret, som kan bruges til at lede på en anden måde, således at strategier hurtigere bliver omsat til handling. “Design af ledelse” styrker en topchefs evne til at omsætte strategier og visioner til konkrete handlinger.

“Rema1000 er blevet en af Danmarks mest succesfulde dagligvarevirksomheder med udgangspunkt i “Design af Ledelse”.” Det siger Christian Bason, som er en af de drivende kræfter bag dette års tema.

 

Christian Bason taler på VL Døgnet 2017 sammen med professor Shannon Hessel under titlen “Designing Leadership – A new avenue to business transformation?” Seminaret er del af formiddagens ’Fit for fremtiden’-sessioner, som finder sted mellem kl. 10.30-12.45.
Læs om de mange talersessions.

Behold egoet i lommen

Behold egoet i lommen

Interview med CEO Søren W. Schrøder, Bunge

 

“Goddaw do – jeg laver lige en kop te.” Det var de første ord i et telefoninterview med Søren Schrøder fra den amerikanske virksomhed Bunge, som er nummer 214 på Fortunes oversigt over verdens største virksomheder. Den jyske baggrund fornægter sig ikke. Men han er topchef for mere end 35.000 medarbejdere i en global virksomhed og er derfor en af de danskere, der er højest placeret i det internationale erhvervsliv.

Søren W. Schrøder taler sammen med Matt Brittin fra Google og Chen Lifang fra Huawei klokken 16.45 på VL Døgnet den 1. juni 2017.

 

Hvad er din baggrund?

 

“Jeg er født i Aarhus og opvokset i Viby J og Hasselager, som er forstæder til Aarhus. I 1981 blev jeg student fra Viby Amtsgymnasium. Karrieremæssigt har jeg følt mig privilegeret, men jeg har altid valgt at holde lav profil. Derfor er der ikke ret mange uden for branchen, der kender mig. Det er bevidst. Det er Bunge, det handler om. Ikke mig som person.

Turen gik til USA lige efter gymnasiet. Min onkel kendte en HR-chef i et New York-baseret handelsfirma. Han fik mig i kontakt med Connecticut College, hvor jeg på to år fik en bachelorgrad i økonomi. Det var min adgangsbillet til det amerikanske arbejdsmarked, og i 1983 fik jeg mit første rigtige job i Columbus i Ohio. På det tidspunkt havde jeg svært ved at se mig selv i et langt universitetsstudium. Jeg var utålmodig, men erkendte, at uddannelse er vigtig. Derfor har jeg også senere været på en række kurser, men det vigtigste er stadig det, jeg har lært i jobbet.

Min karriere har ikke kun været i USA. Jeg har bl.a. arbejdet fire år i Hamburg og ti år i Geneve inden for samme branche. Selvom hele min karriere har udfoldet sig uden for Danmark, og jeg er amerikansk gift, så er tilknytningen til Danmark meget stor. Min søn er studerende på CBS, og derfor går turen ofte hjemad. Om et par uger skal jeg til konfirmation i Danmark.”

 

Er det specielt at være dansker i toppen af en amerikansk virksomhed?

 

“Det tænker jeg ikke så meget på. Mit held har været, at jeg har været på det rigtige sted på det rigtige tidspunkt, og så har jeg haft en god fornemmelse for, hvad der er vigtigt. I det hele taget er jeg meget ydmyg over min rolle som topchef; det er et privilegium, og derfor holder jeg så lav profil som muligt.”

 

Er det tilfældigt, at der er tre danskere med i direktionen hos Bunge?

 

“Tommy Jensen og Brian Thomsen er også med i direktionen. Så vi er tre med en dansk baggrund, men det er mere en tilfældighed, og jeg føler ikke, at vi præger virksomheden på en bestemt dansk måde. Vi har hovedkontor i USA, men 75% af vores forretning er uden for, specielt i Sydamerika og Europa. Bunge er meget international, og hvis jeg skulle pege på en stil, så er vi nok mere Sydamerikanske end noget andet.”

 

Er der noget, du kunne tænke dig at gøre om i din karriere?

 

“Næh, det synes jeg sgu ikke, do. Alt, hvad jeg har foretaget mig, har været rigt og lærerigt. Det har været til stor gavn for mig at lære forretningen at kende fra bunden. På dansk vil man nok kalde det for mesterlære. Jeg startede som en slags lærling, og derfor ved jeg præcist, hvordan forretningen fungerer. Alt starter ude på marken hos landmanden, hvorefter råvarerne går hele turen gennem værdikæden globalt. Jeg har prøvet lidt af hvert – i en periode var jeg på den gamle råvarebørs i Chicago, hvorfor jeg også har haft berøring med risikostyring og handel. Jeg elsker det indgående kendskab til detaljerne, og det giver mig en autentisk forståelse for at kunne tale med alle de mennesker, der er en del af Bunges aktiviteter. Bagsiden er, at specialiseringen bliver for stor, og at det nogle gange kan være vanskeligt at se det store billede. Så for at få ny inspiration er jeg meget bevidst om at omgive mig med kolleger, der har en anden baggrund.”

 

Hvad var din ønske-karriere, da du blev student?

 

“Da jeg blev student, var A.P. Møller-Maersk en af de virksomheder, som jeg drømte om. Det var en global virksomhed med både skibe og handel. I stedet blev min karriere i tre store koncerner i branchen: Continental Grain, Cargill og nu 16 år hos Bunge. Selvom det var inden for samme branche, var deres forretningsmodeller, kultur og tilgang til kunderne meget forskellige. Alle tre virksomheder har været fantastiske, og hver for sig har de lært mig noget, der bragte mig videre i karrieren.

 

Bunge er en næsten 200 år gammel global virksomhed. Derfor er der en stærk arv med mange dybe rødder, der skal forvaltes. Virksomheden er stadig præget af det originale familieejerskab, men er i dag børsnoteret, og selvom vi holder fast ved vores værdier, så er det forsyning, det drejer sig om.”

 

Er der forskel på amerikanske og europæiske topchefer?

 

“Amerikanske topchefer er ikke alle så hard-nosed, som man måske tror i Europa, og vi er mere ens end forskellige. Tilhørsforholdet til virksomheden er mere end bare penge og karriere, og det er vigtigt, at alle medarbejderne kan stå inde for virksomhedens værdier og fremtid.”

 

Hvordan tager amerikanske topchefer beslutninger?

 

“Det er for det meste teambaseret, og vi er måske hurtigere til at tage beslutninger end andre steder i verden. Jeg synes, at de fleste amerikanske virksomheder er gode til at forklare baggrunden for beslutninger; det er ikke bare udførelse af ordrer.”

 

Hvordan tager I beslutninger hos Bunge?

 

“Vores branche er benhård og meget dynamisk. Vi skal være endnu hurtigere til at tage beslutninger og forudsige forandringer, specielt omkring informationsteknologi og ændringer i kundebehov. Sådan er verden, og det går hurtigt. Min erfaring er, at investorer ligesom medarbejderne bliver nervøse, hvis ledelsen ikke er parate til at foretage løbende tilpasninger af både strategi og organisation. Mit udgangspunkt er, at vi skal være åbne om, både hvad vi gør i ledelsen, og hvorfor vi gør det. Vi tager hårde beslutninger, men på en pæn måde.”

 

Hvad kræver det at være en god topchef?

 

“Et klart syn på fremtiden og en villighed til at handle hurtigt og med kraft. Empati – at man er et godt menneske, og at man sørger for, at egoet ikke bliver for stort. Succes og fiasko ligger meget tæt på hinanden. Derfor er det nødvendigt med ydmyghed. Behold egoet i lommen, og lad være med at tage ting alt for personligt. At skabe teamwork er super vigtigt. Det er en fed fornemmelse at være en del af Bunge-teamet. Vi siger, at “det er vores succes”, når noget lykkes, og så skal man huske at fejre succeser, ligesom det er vigtigt at tage de hårde beslutninger. Man skal stå stærkt for simple værdier. Hos Bunge er det “teamwork, openness and trust”, og vi sætter altid sikkerhed på arbejdspladsen før omsætning og indtjening. Det er nogle af de værdier, der gennemsyrer Bunge, og det virker måske meget dansk.”

 

Hvordan skal forholdet være til medarbejderne?

 

“Man skal være forbundet med organisationen. Afstanden mellem toppen og medarbejderne i forretningen skal være så lille som muligt. Det har nok været min styrke. Det er sådan, man finder ud af, hvad der foregår i virksomheden og hos kunderne. Hvis man sidder i toppen af pyramiden og kun venter på at få informationen filtreret op gennem systemet, så er det for sent. Transparens er en god ting, og informationen skal flyde frit. Siloerne, hvor der er nogen, der sidder og gemmer på information, skal væk. Det gælder altså om hele tiden at forstå de dynamikker, der påvirker forretningen, så vi hurtigt kan foretage justeringer. Vores branche er ekstremt konkurrencepræget, så der er ikke tid til at sidde og vente. Hurtighed og kvalitet i beslutningerne er afgørende. Det er også vigtigt, at det nærmeste team består af medarbejdere, der kommer både indefra og udefra. Vores branche har historisk set været meget indgroet. Det er vi blevet mere bevidste om, og vi er nu begyndt at tage folk ind, der har en anden baggrund. I det hele taget handler det om at sikre en høj grad af diversitet på alle områder.”

 

Hvor meget arbejder du?

 

“Jeg arbejder på kontoret 8-18, men jeg har aldrig rigtigt fri. Der er ofte telefonkonferencer uden for normal arbejdstid. Mere end halvdelen af tiden er jeg på rejse uden for USA.”

 

Vil du tilbage til Danmark?

 

“Lige nu kan jeg ikke forestille mig, at jeg kan vende tilbage til Danmark for at arbejde. Men når min professionelle karriere stopper, regner jeg med, at vi kommer til at bo i Danmark noget af tiden. Men det er ikke noget, jeg tænker så meget på, do. Det er fuld fart fremad med Bunge.”

 

Hvad giver succes i en virksomhed?

 

“Et godt team og diversitet er nøglen til succes. Det kommer vi til at se i endnu højere grad i fremtiden.”

Se også introduktion af Søren Schrøder v/ Benjamin Akande, fhv. Dean for Webster University.

Søren Schrøder er en dansk stjerne i toppen af en af verdens største virksomheder

Søren W. Schrøder er den tredje store danske topchef fra udlandet, som besøger VL Døgnet.  I 2015 talte Kasper Rørsted. Dengang var han topchef for Henkel. Sidste år skiftede han til Adidas. I 2016 var det Jimmy Maymann, som…

Læs mere

Soren W. Schroder taler kl. 16.45-17.45 i eftermiddagens 3. Skolesamling: Fremtidens Globale Kompetencer.